Рейтинг ВНЗ України "Компас-2009" – Загальний рейтинг

РЕЙТНГ РЕЙТИНГОВИЙ БАЛ ВНЗ Випускники (нормований бал) Роботодавці (нормований бал) Експерти (нормований бал) Співпраця між ВНЗ і компаніями-роботодавцями (нормований бал)
1 86 Київ - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 71 100 62 100
1 85 Київ - Київський національний університет імені Тараса Шевченка 98 80 100 71
2 52 Київ - Національний університет "Києво-Могилянська академія" 84 43 66 38
3 50 Донецьк - Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет" 47 46 26 78
3 49 Київ - Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" 76 52 37 50
4 47 Львів - Національний університет "Львівська політехніка" 78 51 14 66
5 42 Харків - Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 87 36 11 62
5 41 Київ - Київський національний університет будівництва і архітектури 83 40 19 48
6 31 Донецьк - Донецький національний університет 56 32 16 36
6 31 Київ - Київський національний торговельно-економічний університет 80 34 19 22
6 30 Київ - Національний університет харчових технологій 60 36 4 40
6 30 Дніпропетровськ - Дніпропетровський національний університет 75 26 18 29
6 28 Київ - Національний авіаційний університет 74 16 19 34
6 27 Львів - Львівський національний університет імені Івана Франка 72 27 17 22
6 27 Дніпропетровськ - Національний гірничий університет 66 19 14 34
6 25 Дніпропетровськ - Національна металургійна академія України 71 14 7 38
7 23 Харків - Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого 84 18 20 10
7 23 Київ - Національний транспортний університет 47 28 8 24
7 23 Харків - Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури 87 19 2 24
7 22 Одеса - Одеський національний політехнічний університет 48 23 3 29
7 21 Кривий Ріг - Криворізький технічний університет 76 14 4 28
7 21 Дніпропетровськ - Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет" 51 16 3 34
7 21 Харків - Харківська національна академія міського господарства 93 15 3 21
7 21 Харків - Національний фармацевтичний університет 90 14 2 24
7 21 Луганськ - Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 85 15 0 26
7 20 Харків - Харківський національний університет радіоелектроніки 82 12 5 24
7 20 Харків - Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 68 11 9 24
7 20 Полтава - Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 87 12 2 22
7 19 Сімферополь - Національна академія природоохоронного та курортного будівництва 84 9 3 24
7 19 Тернопіль - Тернопільський національний економічний університет 74 16 2 21
7 19 Харків - Харківський національний автомобільно-дорожній університет 80 13 3 19
7 19 Донецьк - Донецький державний університет економіки і торгівлі м. М. Туган-Барановського 48 15 7 24
7 18 Одеса - Одеська національна академія харчових технологій 62 19 1 21
7 18 Дніпропетровськ - Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна 75 9 6 22
7 18 Маріуполь - Приазовський державний технічний університет 71 13 3 21
7 18 Сімферополь - Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського 91 13 4 12
7 18 Рівне - Національний університет водного господарства та природокористування 60 15 1 22
7 17 Запоріжжя - Запорізький національний технічний університет 48 14 5 22
7 17 Дніпропетровськ - Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 57 20 5 14
7 17 Харків - Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 95 7 8 10
7 17 Київ - Київський національний університет технологій та дизайну 65 12 3 19
7 16 Київ -Міжрегіональна Академія управління персоналом 68 9 5 17
7 16 Одеса - Одеська державна академія будівництва та архітектури 64 12 2 17
7 16 Полтава - Полтавський університет споживчої кооперації України 75 9 0 19
7 16 Запоріжжя - Запорізька державна інженерна академія 61 10 3 19
8 16 Одеса - Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 67 11 2 16
8 16 Івано-Франківськ - Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 65 7 5 19
8 15 Київ - Державний економіко-технологічний університет транспорту 75 14 1 10
8 15 Алчевськ - Донбаський державний технічний університет 34 14 3 22
8 15 Миколаїв - Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 65 10 1 17
8 15 Харків - Українська інженерно-педагогічна академія 91 3 2 14
8 15 Вінниця - Вінницький національний технічний університет 63 14 1 12
8 14 Харків - Харківський національний економічний університет 53 10 4 17
8 14 Тернопіль - Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя 82 7 0 12
8 14 Харків - Українська державна академія залізничного транспорту 77 4 1 16
8 14 Одеса - Одеський державний економічний університет 57 14 2 10
8 14 Суми - Сумський державний університет 64 8 2 14
8 13 Дніпропетровськ - Дніпропетровський університет економіки та права 65 7 3 12
8 13 Севастополь - Севастопольський національний технічний університет 56 8 2 16
8 13 Львів - Львівська комерційна академія 67 7 2 12
8 13 Луцьк - Луцький державний технічний університет 52 7 1 17
8 13 Макіївка - Донбаська національна академія будівництва і архітектури 60 14 1 9
8 13 Одеса - Одеський національний університет імені І.І.Мечникова 54 10 4 10
8 13 Київ - Університет банківської справи Національного банку України 92 3 2 7
8 13 Донецьк - Донецький державний університет управління 54 10 2 12
8 13 Херсон - Херсонський національний технічний університет 59 5 1 17
8 13 Дніпропетровськ - Дніпропетровська державна фінансова академія 88 5 1 7
8 13 Київ - Національний аграрний університет 42 13 5 10
8 12 Запоріжжя - Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет" 57 6 3 14
8 12 Черкаси - Черкаський державний технологічний університет 49 7 1 17
8 12 Суми - Сумський національний аграрний університет 85 4 0 9
8 12 Київ - Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій 73 5 4 7
8 12 Ірпінь - Національний університет державної податкової служби України 88 2 3 5
8 12 Одеса - Одеська національна юридична академія 69 7 6 3
8 12 Київ - Київський інститут міжнародної економіки та підприємництва 74 7 4 3
8 12 Чернігів - Чернігівський державний технологічний університет 71 7 1 7
8 11 Херсон - Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет" 74 5 1 7
8 11 Київ - Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК" 64 2 4 10
8 11 Кіровоград - Кіровоградський національний технічний університет 67 5 1 9
8 11 Київ - Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 73 2 3 7
8 11 Вінниця - Вінницький державний аграрний університет 76 4 2 5
8 11 Кременчук - Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського 78 4 1 5
8 11 Київ - Київський національний університет культури і мистецтв 85 1 1 5
8 11 Київ - Державна академія житлово-комунального господарства 57 13 0 3
8 11 Харківська область - Харківська державна зооветеринарна академія 100 1 0 2
8 11 Сімферополь - Кримський державний агротехнологічний університет 80 2 0 7
8 11 Бердянськ - Бердянський університет менеджменту і бізнесу 97 1 0 2
8 10 Дніпродзержинськ - Дніпродзержинський державний технічний університет 54 5 1 10
8 10 Севастополь - Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості 79 2 0 7
8 10 Харків - Харківський державний університет харчування та торгівлі 61 9 0 5
8 10 Одеса - Одеська національна морська академія 88 4 0 2
8 10 Луганськ - Луганський національний аграрний університет 76 2 0 7
8 10 Київ - Київський національний університет внутрішніх справ 86 3 3 0
8 10 Краматорськ - Донбаська державна машинобудівна академія 43 7 2 10
8 10 Полтава - Полтавська державна аграрна академія 67 3 0 9
8 10 Київ - Академія прокуратури України при Генеральній прокуратурі України 95 0 2 0
9 10 Умань - Уманський державний аграрний університет 56 4 1 10
9 10 Рівне - Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" 94 0 0 2
9 10 Київ - Міжнародний науково-технічний університет 69 7 1 2
9 10 Дніпропетровськ - Дніпропетровський державний аграрний університет 73 4 1 3
9 10 Київ - Міжнародний Соломонів університет 78 1 3 3
9 10 Одеса - Одеський національний морський університет 72 3 0 5
9 10 Керч - Керченський державний морський технологічний університет 88 1 0 2
9 10 Ужгород - Закарпатський державний університет 77 5 0 2
9 10 Ужгород - Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" 64 5 0 5
9 10 Острог - Національний університет "Острозька академія" 84 3 1 0
9 10 Чернівці - Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 66 6 2 2
9 10 Житомир - Житомирський державний технологічний університет 52 9 0 5
9 10 Київ - Вищий навчальний заклад "Київський економічний інститут менеджменту" 63 10 1 0
9 10 Одеса - Одеський державний екологічний університет 82 1 0 3
9 10 Львів - Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 96 0 0 0
9 9 Дніпропетровськ - Академія митної служби України 80 3 1 2
9 9 Одеса - Одеська державна академія холоду 54 4 1 9
9 9 Київ - Київський національний лінгвістичний університет 55 3 8 2
9 9 Київ - Академія адвокатури України 68 1 5 3
9 9 Харків - Приватний вищий навчальний заклад Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" 92 1 0 0
9 9 Львів - Львівський інститут менеджменту 60 3 2 7
9 9 Ялта - Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський гуманітарний університет" 88 0 0 2
9 9 Тернопіль - Приватний вищий навчальний заклад "Тернопільський комерційний інститут" 85 1 0 2
9 9 Луганськ - Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка 77 3 0 2
9 9 Кіровоград - Державна льотна академія України 56 3 1 9
9 9 Харків - Харківський національний університет внутрішніх справ 69 1 3 3
9 9 Київ - Київський університет права Національної академії наук України 68 1 4 3
9 9 Луцьк - Волинський національний університет імені Лесі Українки 36 5 1 12
9 9 Кам'янець-Подільський - Подільський державний аграрно-технічний університет 74 2 0 3
9 9 Маріуполь - Маріупольський державний гуманітарний університет 48 5 1 9
9 9 Київ - Національна академія управління 76 4 0 0
9 9 Хмельницький - Хмельницький університет управління та права 89 0 0 0
9 9 Севастополь - Севастопольський військово-морський ордена Червоної Зірки інститут імені П.С.Нахімова 81 0 1 2
9 9 Суми - Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України" 79 2 0 2
9 9 Дніпропетровськ - Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 74 2 2 2
9 9 Хмельницький - Хмельницький національний університет 58 4 1 5
9 9 Львів - Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України" 44 7 1 7
9 9 Київ - Національна академія Служби безпеки України 79 2 1 0
9 9 Київ - Приватний вищий навчальний заклад "Київський міжнародний університет" 53 1 6 5
9 9 Київ - Академія муніципального управління 69 3 0 3
9 9 Кривий Ріг - Приватний навчальний заклад "Інститут ділового адміністрування" 79 0 1 2
9 9 Миколаїв - Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили 71 3 1 2
9 9 Івано-Франківськ - Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" 64 1 1 5
9 9 Черкаси - Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 60 1 2 5
9 8 Київ - Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет" 64 3 2 2
9 8 Харківська область - Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва 73 2 0 2
9 8 Львів - Львівський державний університет внутрішніх справ 76 1 0 2
9 8 Луганськ - Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 84 0 0 0
9 8 Чернівці - Приватний вищий навчальний заклад "Буковинський університет" 81 0 1 0
9 8 Київ - Київський університет туризму, економіки і права 63 3 0 3
9 8 Сімферополь - Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет" 68 3 0 2
9 8 Чернігів - Чернігівський державний інститут економіки і управління 72 1 1 2
9 8 Сімферополь - Приватний вищий навчальний заклад "Кримський інститут економіки та господарського права" 79 0 1 0
9 8 Мелітополь - Таврійський державний агротехнологічний університет 62 3 0 3
9 8 Херсон - Приватний вищий навчальний заклад "Херсонський економічно-правовий інститут" 79 0 0 0
9 8 Мукачеве - Мукачівський технологічний інститут 61 5 0 2
9 8 Харків - Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 65 3 1 2
9 8 Миколаїв - Миколаївський державний аграрний університет 73 1 0 2
9 8 Донецьк - Донецький державний інститут штучного інтелекту 42 2 2 9
9 8 Київ - Вищий навчальний заклад "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 61 2 0 3
9 8 Рівне - Рівненський державний гуманітарний університет 59 1 1 5
9 8 Львів - Львівська державна фінансова академія 59 3 4 0
9 8 Київ - Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 60 4 0 2
9 8 Чернівці - Буковинська державна фінансова академія 75 1 0 0
9 8 Одеса - Міжнародний гуманітарний університет 77 0 0 0
9 8 Львів - Львівський інститут економіки і туризму 76 0 0 0
9 8 Київ - Вищий навчальний заклад Інститут реклами 73 1 0 0
9 8 Дрогобич - Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 72 0 0 2
9 8 Нікополь - Приватний вищий навчальний заклад "Нікопольський економічний університет" 74 1 0 0
9 8 Харків - Харківська державна академія культури 75 0 0 0
9 8 Миколаїв - Вищий навчальний заклад Миколаївський політехнічний інститут 51 1 1 7
9 8 Київ - Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України 74 0 0 0
9 8 Київ - Приватний вищий навчальний заклад "Київський університет культури" 63 1 2 2
9 8 Харків - Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний Слов'янський університет. Харків" 75 0 0 0
9 7 Харків - Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди 59 3 1 2
9 7 Львів - Львівський національний аграрний університет 52 4 0 3
9 7 Харків - Приватний вищий навчальний заклад "Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту" 68 1 0 0
9 7 Тернопіль - Приватний вищий навчальний заклад "Інститут економіки і підприємництва" 65 1 1 2
9 7 Одеса - Одеський державний аграрний університет 43 6 1 3
9 7 Донецьк - Приватний вищий навчальний заклад "Донецький університет економіки та права" 59 2 3 0
9 7 Кременчук - Приватний вищий навчальний заклад "Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління" 57 2 0 3
9 7 Харків - Академія внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 62 1 1 2
9 7 Київ - Приватний вищий навчальний заклад "Київський інститут бізнесу та технологій" 59 2 1 2
9 7 Донецьк - Приватний вищий навчальний заклад "Донецький інститут автомобільного транспорту" 41 4 1 5
9 7 Київ - Вищий навчальний заклад Київський славістичний університет 61 1 1 2
9 7 Львів - Українська академія друкарства 43 6 1 2
9 7 Харків - Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 65 1 1 0
9 7 Донецьк - Вищий заклад освіти Донецький інститут підприємництва м. Донецька 49 1 1 5
9 7 Черкаси - Вищий навчальний заклад "Східноєвропейський університет економіки і менеджменту" 49 1 0 5
9 7 Київ - Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 41 0 6 2
9 7 Запоріжжя - Приватний вищий навчальний заклад "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій" 63 1 0 0
9 7 Буча - Приватний вищий навчальний заклад "Український гуманітарний інститут" 65 0 0 0
9 7 Запоріжжя - Класичний приватний університет 60 0 1 0
9 6 Чернігів - Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці 62 0 1 0
9 6 Київ - Державний вищий навчальний заклад "Українська академія бізнесу та підприємництва" 48 3 1 2
9 6 Київ - Академія управління Міністерства внутрішніх справ 36 2 2 5
9 6 Київ - Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України 42 3 1 3
9 6 Ізмаїл - Ізмаїльський інститут водного транспорту 56 0 1 2
9 6 Київ - Вищий навчальний заклад "Київський університет ринкових відносин" 53 3 1 0
9 6 Макіївка - Приватний вищий навчальний заклад "Макіївський економіко-гуманітарний інститут" 57 0 0 2
9 6 Житомир - Державний вищий навчальний заклад "Державний агроекологічний університет" 44 3 0 3
9 6 Київ - Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі 48 2 2 0
9 6 Хмельницький - Приватний вищий навчальний заклад "Університет економіки і підприємництва" 59 0 0 0
9 6 Донецьк - Приватний вищий навчальний заклад "Донецький інститут туристичного бізнесу" 57 0 1 0
9 6 Херсон - Приватний вищий навчальний заклад Міжнародний університет бізнесу і права 60 0 0 0
9 6 Львів - Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького 44 3 1 2
9 6 Жовті Води - Обласний комунальний вищий навчальний заклад "Інститут підприємництва "Стратегія" 53 1 0 2
9 6 Умань - Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 58 0 0 0
9 6 Донецьк - Приватний вищий навчальний заклад "Донецький інститут психології і підприємництва" 55 0 1 0
9 6 Харків - Приватний вищий навчальний заклад "Харківський соціально-економічний інститут" 52 0 0 2
9 6 Ужгород - Приватний вищий навчальний заклад "Карпатський університет імені Августина Волошина" 56 0 0 0
9 6 Хмельницький - Приватний вищий навчальний заклад "Хмельницький економічний університет" 56 0 0 0
9 6 Івано-Франківськ - Приватний вищий навчальний заклад Інститут менеджменту та економіки "Галицька академія" 55 0 1 0
9 6 Сімферополь - Вищий навчальний заклад "Університет економіки і управління" 51 1 0 0
10 5 Київ - Державний інститут підготовки кадрів 39 2 1 2
10 5 Сімферополь - Приватний вищий навчальний заклад "Кримський інститут бізнесу" 51 0 0 0
10 5 Біла Церква - Білоцерківський національний аграрний університет 37 0 1 3
10 5 Івано-Франківськ - Приватний вищий навчальний заклад Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького 48 0 0 0
10 5 Бровари - Приватний вищий навчальний заклад "Економіко-технологічний університет" 46 0 1 0
10 4 Київ - Вищий навчальний заклад "Київський гуманітарний інститут" 44 0 0 0
10 4 Дніпропетровськ - Вищий навчальний заклад "Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості"   3 1 10
10 4 Київ - Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний християнський університет - Київ" 35 0 2 0
10 4 Львів - Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В'ячеслава Чорновола 32 3 0 0
10 4 Київ - Вищий навчальний заклад "Університет сучасних знань" 39 0 0 0
10 4 Слов'янськ - Слов'янський державний педагогічний університет 37 0 0 0
10 4 Донецьк - Вищий навчальний заклад Донецький інститут ринку та соціальної політики 36 1 0 0
10 4 Переяслав-Хмельницький - Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" 36 0 0 0
10 3 Кіровоград - Приватний вищий навчальний заклад "Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки" 34 0 0 0
10 3 Київ - Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет фінансів" 20 2 3 0
10 3 Київ - Міжгалузевий інститут управління Міністерства освіти і науки України 32 0 0 0
10 1 Одеса - Вищий навчальний заклад "Одеський державний інститут вимірювальної техніки"   0 0 2
10 1 Кам'янець-Подільський - Кам'янець-Подільський державний університет   2 0 0
10 0 Дніпропетровськ - Вищий навчальний приватний заклад "Дніпропетровський гуманітарний університет"   0 1 0
10 0 Херсон - Вищий навчальний заклад "Херсонський державний морський інститут"   1 0 0
10 0 Тернопіль - Галицький інститут імені В'ячеслава Чорновола   0 0 0
10 0 Севастополь - Приватний вищий навчальний заклад "Український морський інститут"   0 0 0
10 0 Хмельницький - Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького   0 0 0
10 0 Житомир - Приватний вищий навчальний заклад "Інститут підприємництва та сучасних технологій"   0 0 0