Рейтинг ВНЗ України "Компас-2009" – юридичні спеціальності

РЕЙТНГ РЕЙТИНГОВИЙ БАЛ ВНЗ Випускники (нормований бал) Роботодавці (нормований бал) Експерти (нормований бал)
1 92 Харків - Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого 100 100 75
2 76 Київ - Київський національний університет імені Тараса Шевченка 58 69 100
3 39 Київ - Національний університет "Києво-Могилянська академія" 27 30 60
4 32 Одеса - Одеська національна юридична академія 33 36 27
5 24 Львів - Львівський національний університет імені Івана Франка 12 25 36
6 15 Київ - Київський національний університет внутрішніх справ 23 10 11
7 13 Київ - Академія адвокатури України 8 7 24
7 11 Київ - Київський університет права Національної академії наук України 6 9 19
8 9 Харків - Харківський національний університет внутрішніх справ 12 11 5
8 8 Одеса - Одеський національний університет імені І.І.Мечникова 7 10 7
8 8 Донецьк - Донецький національний університет 2 11 12
8 8 Дніпропетровськ - Дніпропетровський національний університет 2 14 9
8 8 Львів - Львівський державний університет внутрішніх справ 7 12 4
8 7 Київ - Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" 3 8 10
8 6 Київ - Академія управління Міністерства внутрішніх справ 6 11 2
9 5 Сімферополь - Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського 1 9 6
9 5 Київ - Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 0 11 6
9 5 Харків - Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 5 5 6
9 5 Дніпропетровськ - Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 3 9 3
9 5 Київ - Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК" 3 8 3
9 4 Дніпропетровськ - Дніпропетровський університет економіки та права 1 10 2
9 4 Київ - Академія прокуратури України при Генеральній прокуратурі України 3 3 6
9 4 Ірпінь - Національний університет державної податкової служби України 2 4 6
9 3 Київ - Приватний вищий навчальний заклад "Київський міжнародний університет" 1 1 8
9 3 Київ - Національний авіаційний університет 3 1 6
9 3 Острог - Національний університет "Острозька академія" 4 2 3
9 3 Хмельницький - Хмельницький університет управління та права 4 4 2
9 3 Київ - Національна академія Служби безпеки України 4 2 3
9 3 Чернігів - Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці 5 3 1
9 3 Луганськ - Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 5 3 0
9 3 Донецьк - Донецький державний університет управління 0 7 1
9 3 Київ - Київський національний торговельно-економічний університет 1 3 4
9 2 Харків - Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди 2 2 2
10 2 Дніпропетровськ - Національний гірничий університет 1 3 2
10 2 Київ -Міжрегіональна Академія управління персоналом 0 6 0
10 2 Одеса - Міжнародний гуманітарний університет 4 2 0
10 2 Київ - Національна академія управління 2 4 0
10 2 Одеса - Одеський національний морський університет 2 2 2
10 2 Луганськ - Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 1 4 0
10 2 Маріуполь - Маріупольський державний гуманітарний університет 1 3 0
10 2 Запоріжжя - Запорізький національний технічний університет 2 2 0
10 2 Ужгород - Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет" 1 3 0
10 1 Суми - Сумський державний університет 0 4 0
10 1 Тернопіль - Тернопільський національний економічний університет 1 2 1
10 1 Одеса - Одеська національна морська академія 2 1 0
10 1 Запоріжжя - Класичний приватний університет 2 1 1
10 1 Київ - Київський університет туризму, економіки і права 2 2 0
10 1 Ужгород - Закарпатський державний університет 0 3 0
10 1 Запоріжжя - Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет" 2 2 0
10 1 Чернівці - Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 1 2 0
10 1 Миколаїв - Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 1 2 0
10 1 Луцьк - Волинський національний університет імені Лесі Українки 0 3 0
10 1 Київ - Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет" 2 1 0
10 1 Рівне - Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" 2 1 0
10 1 Львів - Львівська комерційна академія 0 2 0
10 1 Дніпропетровськ - Академія митної служби України 0 0 2
10 1 Київ - Вищий навчальний заклад "Київський університет ринкових відносин" 0 2 0
10 1 Хмельницький - Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 0 2 0
10 1 Київ - Національний аграрний університет 1 0 1
10 1 Київ - Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 1 1 1
10 1 Київ - Київський національний університет культури і мистецтв 0 2 0
10 1 Черкаси - Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 0 2 0
10 1 Київ - Вищий навчальний заклад "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 0 2 0
10 1 Суми - Сумський національний аграрний університет 0 2 0
10 1 Миколаїв - Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили 1 1 0
10 1 Київ - Національний транспортний університет 0 2 0
10 0 Чернівці - Приватний вищий навчальний заклад "Буковинський університет" 1 0 0
10 0 Суми - Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України" 0 1 0
10 0 Львів - Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В'ячеслава Чорновола 0 1 0
10 0 Івано-Франківськ - Приватний вищий навчальний заклад Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького 0 1 0
10 0 Київ - Академія муніципального управління 0 1 0
10 0 Київ - Міжнародний науково-технічний університет 0 1 0
10 0 Черкаси - Вищий навчальний заклад "Східноєвропейський університет економіки і менеджменту" 1 0 0
10 0 Київ - Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі 0 1 0
10 0 Бердянськ - Бердянський університет менеджменту і бізнесу 0 1 0
10 0 Херсон - Приватний вищий навчальний заклад Міжнародний університет бізнесу і права 0 1 0
10 0 Івано-Франківськ - Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" 0 1 0
10 0 Чернігів - Чернігівський державний інститут економіки і управління 0 1 0
10 0 Біла Церква - Білоцерківський національний аграрний університет 0 1 0
10 0 Київ - Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України 0 1 0
10 0 Київ - Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 0 1 0
10 0 Ізмаїл - Ізмаїльський інститут водного транспорту 0 0 0
10 0 Київ - Вищий навчальний заклад "Університет сучасних знань" 0 1 0
10 0 Київ - Міжгалузевий інститут управління Міністерства освіти і науки України 0 1 0
10 0 Дніпропетровськ - Вищий навчальний приватний заклад "Дніпропетровський гуманітарний університет" 0 0 0
10 0 Київ - Вищий навчальний заклад Київський славістичний університет 0 0 0
10 0 Макіївка - Приватний вищий навчальний заклад "Макіївський економіко-гуманітарний інститут" 0 0 0
10 0 Ужгород - Приватний вищий навчальний заклад "Карпатський університет імені Августина Волошина" 0 0 0
10 0 Київ - Приватний вищий навчальний заклад "Київський університет культури" 0 0 0
10 0 Київ - Київський національний лінгвістичний університет 0 0 0