статистика
"Компас"

Рейтинг українських вищих навчальнх закладів
за рівнем задовільності освітою
Зведений рейтинг


Загальний рейтинг ВНЗ включає:

  • Визначення роботодавцями українських ВНЗ, що надають найвищий рівень підготовки загалом (із ВНЗ, що ввійшли до рейтингу) і окремо за кожним із напрямків спеціалізації, які ввійшли до рейтингу.
  • Думка молодих фахівців (випускників ВНЗ 2004-2007 р.) щодо можливостей одержати затребувану освіту у ВНЗ, у якому вони навчалися.

Усього в рамках рейтингу було оцінено 228 ВНЗ.Для тих ВНЗ, щодо яких були відсутні оцінки випускників, за допомогою регресивної моделі розраховувався прогностичний рейтинг (виходячи з іміджу ВНЗ серед випускників інших ВНЗ).

Місце ВНЗ у рейтингу визначалося на підставі отриманих значень інтегрованих індикаторів - причому ВНЗ, що одержали близькі значення інтегрованих рейтингових індикаторів, об'єднувалися в одну групу. Усього в загальному рейтингу було виділено 20 місць, за якими розподілялися оцінювані ВНЗ.

Найкращим ВНЗ,відповідно до методики складання рейтингу, вважається такий вищий навчальний заклад, освітні послуги якого, за оцінками роботодавців і випускників, найкраще відповідають потребам і вимогам ринку праці.

За результатами складеного рейтингу ВНЗ України «Компас», перші п'ять позицій рейтингу найсильніших українських вищих навчальних закладів поділили між собою дев'ять університетів.*

Перше місце рейтингу

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (Київ) і

Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого (Харків)

Друге місце рейтингу

Національний університет “Києво-Могилянська Академія” (Київ) і

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” (Київ)

Третє місце рейтингу

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (Київ)

Київський національний університет внутрішніх справ (Київ)

Київський національний університет будівництва й архітектури (Київ)

Четверте місце рейтингу

Київський національний торгово-економічний університет (Київ)

П'яте місце рейтингу

Донецький національний технічний університет (Донецьк)

Загальний рейтинг ВНЗ України (pdf, 191 Kb)

* При розробці методології рейтингу було ухвалене рішення об'єднувати вищі навчальні заклади із близькими значеннями інтегрованих рейтингових індикаторів в один кластер (групу). При цьому розходження між ВНЗ, які входять до одного кластеру, мінімальні, а між кластерами – значні. Відповідно, ВНЗ, які знаходяться в одному кластері, займають однакове місце в рейтингу. У підсумку, всі ВНЗ, які брали участь у рейтингу, розташувалися на 20 місцях.
Указувати конкретне місце для кожного ВНЗ у рейтингу або відносити його до якої-небудь загальної групи - є питанням дискусійним. У першому випадку, коли кожний ВНЗ займає певне місце в рейтингу, у користувача рейтингу може виникнути помилкове уявлення, що один ВНЗ кращий за рахунок того, що вони перебувають на різних місцях, хоча їхні значення дуже близькі. Коли ж усі ВНЗ об'єднуються в кілька великих груп, рейтинг виходить не досить інформативним.
Тому робоча група, яка створювала методологію рейтингу, спробувала знайти «золоту середину», запропонувавши свій власний підхід до формування рейтингу ВНЗ.
Рейтинг вузів "Компас"
Усі права захищені 2008